Desalojan a 10 familias de área cercana a socavón de Paso Express · Antena San Luis