Candidatos a gobernador imponen a familiares de “pluris” – Antena San Luis