Diputados se comieron 154 mil pesos en tres meses – Antena San Luis