Cobra Adele 150 mil dolares. por minuto – Antena San Luis