Reafirma gobierno potosino sinergia con sindicatos – Antena San Luis
Si tomas no manejes!