#HISTORIA Socorrista, bombera…hoy enfermera – Antena San Luis
Si tomas no manejes!