Williams doblega a Sharapova en Miami – Antena San Luis
Si tomas no manejes!